Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού *