Το νέο κομψό έθνικ

Το νέο κομψό έθνικ

Ουδέτεροι τόνοι και στενές φόρμες για το υπόλοιπο του καλοκαιριού στην πόλη.
27 Ιουλίου 2012
Ethnic
Toπ €49, Sarah Lawrence, www.sarahlawrence.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
.