Η Charlotte Bronte πουλάει!

Η Charlotte Bronte πουλάει!

23 Δεκεμβρίου 2011 Ελένη Παπαϊωάννου
Για €796.135, ποσό υπερδιπλάσιο της αρχικής εκτίμησης του οίκου Sotheby's, πωλήθηκε το χειρόγραφο της Charlotte Brontë, The Young Men's Magazine, Number 2. Η μάχη μεταξύ των πλειοδοτών της δημοπρασίας English Literature, History, Children's Books and Illustrations ήταν σκληρή. Με αυτό το χειρόγραφο του 1830, η δεκατετράχρονη τότε Charlotte έσπασε το ρεκόρ δημοπρασίας και των τριών αδελφών Brontë.