Διεύθυνση Διαφήμισης: Ελένη Γιαννικάκη

T: +30 210 68 80 743,  E: egiannikaki@protothema.gr