Ένας νέος θεσμός εγκαινιάστηκε, τουλάχιστον πιλοτικά, στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία». Όπως εξηγεί η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου σε νέα ανάρτησή της, μόλις άνοιξε η σχετική πλατφόρμα:

«Από σήμερα, όσοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν, με εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, τους συμπολίτες μας με αναπηρία, μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους στο: prosopikosvoithos.gov.gr

»Βελτιώνουμε έμπρακτα την ποιότητα ζωής και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων και ιδίως όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

»Βελτιώνουμε έμπρακτα την ποιότητα ζωής και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων και ιδίως όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Η υφυπουργός ανακοίνωσε ότι «για πρώτη φορά στη χώρα μας θεσμοθετήσαμε την υπηρεσία του “Προσωπικού Βοηθού” με σκοπό να ενισχύσουμε την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Διασφαλίζουμε τη συμμετοχή όλων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα ζωής τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Για εμάς, η αναπηρία δεν είναι ανικανότητα αλλά διαφορετικότητα. Γι’ αυτό και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Το πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα Άτομα με Αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της επίτευξης της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και ισότιμης συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής ζωής. Σε αυτό θα συμμετάσχουν 2.000 άτομα. Αρχικώς θα επιλεγούν 1.000 άτομα από Αττική και θα λάβουν την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για δύο χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2023 θα προστεθούν επιπλέον 1.000 άτομα από άλλες περιφέρειες της χώρας. Το 2024 η υπηρεσία θα επεκταθεί πανελλαδικώς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν από ειδικές διεπιστημονικές επιτροπές, που θα αποτελούνται από κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο. Η αξιολόγηση θα είναι εξατομικευμένη και θα λαμβάνει υπόψη της τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου, τη διάρθρωση της καθημερινότητάς του, την αναπηρία και τη λειτουργικότητά του.

Δείτε τη νέα ανάρτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου:

Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below