καρκίνος του μαστού

Νεότερες εξελίξεις στο HER2 θετικό καρκίνο του μαστού

Τα τελευταία δύο χρόνια, η βελτίωση της θεραπευτικής στον τομέα της HER2 θετικής νόσου γνώρισε κυριολεκτικά εκρηκτική πρόοδο.

Advertisement - Continue Reading Below
Απόρρητο Απόρρητο