ΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Aυτά ζώδια δεν είναι καθόλου χριστουγεννιάτικοι τύποι

Δεν είναι αυτοί που θα επισκεφτείς πρώτα για να τους πει τα κάλαντα -αν δεν είχαμε καραντίνα.

Advertisement - Continue Reading Below
Απόρρητο Απόρρητο