Οι άνδρες επιστήμονες σε σχέση με τις γυναίκες είναι πιο πιθανό να δημοσιεύσουν έργα που… περιαυτολογούν, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Λέξεις όπως «εξαιρετικό» και «μοναδικό» χρησιμοποιούνται κατά κόρον και αποδεικνύονται ιδιαίτερα «ωφέλιμες» αφού με αυτόν τον τρόπο αποκομίζουν περισσότερες παραπομπές, δημοσιεύσεις και άρα απολαμβάνουν περισσότερης αναγνώρισης.

Σύμφωνα με τον Guardian, η εν λόγω μελέτη σε ερευνητικές εργασίες κατά τις οποίες ο πρώτος και τελευταίος συντάκτης ήταν γυναικείου φύλου -και άρα το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, αν όχι ολόκληρο, έγινε από γυναίκα- αποδεικνύει ότι το ποσοστό των πιθανοτήτων να μη χρησιμοποιηθεί κάποιου είδους θετική περιγραφή ξεπερνούσε το  12% κατά μέσο όρο.

Η αντίθεση που εντοπίστηκε από την ομάδα μεταξύ του χειρισμού ανδρών-γυναικών ήταν ακόμη πιο έντονη, όταν επικεντρώθηκε μόνο σε ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε έντυπα με περισσότερο κύρος. Για την ακρίβεια, η διαφορά ξεπέρασε το 21%. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραγόντων συμπεριλαμβανομένου του φύλου, έρευνα που δημοσιεύθηκε σε αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά «κέρδιζε» παραπομπές σε 13% περισσότερες μεταγενέστερες μελέτες αν περιείχε τουλάχιστον έναν «λαμπερό» και συνεπώς αβανταδόρικο για την ίδια όρο.

Ουσιαστικά, τα παραπάνω συμπεράσματα τεκμηριώνουν ότι η γυναικεία μετριοφροσύνη… βλάπτει σοβαρά διότι οι παραπομπές έχουν αντίκτυπο στην αμοιβή, στην εξασφάλιση επιχορηγήσεων και προαγωγών – περιοχές όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα υπέρ των ανδρών. «Ένα έγγραφο στο οποίο γίνονται συχνότερα παραπομπές θα θεωρηθεί από την πανεπιστημιακή επιτροπή προαγωγών ως σημαντικότερο από κάποιο άλλο με λιγότερες», δήλωσε ο καθηγητής Anupam Jena, συν-συγγραφέας της έρευνας από την Ιατρική Σχολή του Harvard.

Αντίστοιχα, οι ειδικοί ανέλυσαν τους τίτλους και περιλήψεις 101.720 άρθρων στον τομέα της κλινικής έρευνας – όπως δοκιμές φαρμάκων ή μελέτες υγείας – που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 2002 και 2017. Το φύλο του πρώτου και τελευταίου συντάκτη καθορίστηκε χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο με βάση το όνομα. Έπειτα, η ομάδα αναζήτησε στο περιεχόμενό τους 25 θετικές λέξεις, όπως «ισχυρή», «αξιοσημείωτη» και «πολλά υποσχόμενη». Για τις πιο συνηθισμένες λέξεις από αυτές, υπήρξε μια σαφής διαφορά στη χρήση με βάση το φύλο των βασικών συντακτών. Συνολικά το 10,9% των εγγράφων με βασικούς συντάκτες γυναίκες χρησιμοποίησε τουλάχιστον μία από τις 25 θετικές λέξεις στον τίτλο ή στην περίληψη, σε σύγκριση με το 12,2% των μελετών με άνδρες επικεφαλής.

Όλα είναι θέμα μάρκετινγκ τελικά και όπως υποστηρίζουν καθηγητές και εμπειρογνώμονες η λύση δεν είναι να ξεκινήσουν οι γυναίκες να εκθειάζουν περισσότερο τη δουλειά τους για να έχουν περισσότερες αξιώσεις στη μερίδα του λέοντος. Αντιθέτως, θα πρέπει να προσαρμοστεί το σύστημα: Να υιοθετηθούν πρότυπα όσον αφορά στη χρήση των θετικών όρων ή έστω να εξετασθεί το ενδεχόμενο καθολικής αφαίρεσής τους.