μετανάστες

5χρονο παιδί από το Αφγανιστάν μεταμορφώθηκε μόλις άκουσε για πρώτη φορά τη μητρική του γλώσσα σε ελληνικό σχολείο

Μέχρι τότε οι δάσκαλοί του νόμιζαν ότι το παιδί, που φοιτούσε σε νηπιαγωγείο της Αθήνας, είχε κάποιο πρόβλημα ακοής ή ομιλίας.

Απόρρητο Απόρρητο